ESQUERDA UNIDA DE NIGRÁN PIDE O VOTO PARA A CANDIDATURA DE UNIDADE NIGRÁN DECIDE – SON

20150505_113758

https://nigrandecide.wordpress.com/2015/04/16/nigran-decide-presenta-a-sua-candidatura-nun-acto-publico/

https://nigrandecide.wordpress.com

NIGRÁN DECIDE – SON é unha candidatura formada por persoas integradas en Anova, Esquerda Unida e Podemos, así como outras independentes. Preséntase dentro da coalición electoral SON, constituída en toda Galicia.

 A base organizativa desta candidatura é unha asemblea popular na que se integran todas aquelas persoas que asumen os Principios Programáticos e o Regulamento da candidatura aprobados no seu día; as concelleiras e concelleiros electos deberán asumir as decisións que se adopten nesta asemblea popular que se reunirá, cando menos, nas datas previas a cada pleno municipal para debater e aprobar, no seu caso, os posicionamentos que esixan o día a día do concello.

 Consideramos necesario un cambio de rumbo no Concello de Nigrán: fundamentalmente, que se goberne para todas as persoas que viven no municipio e non só coa mentalidade posta nunha minoría afecta ao Partido Popular, ou en intereses propios ou de partido: a corrupción e a especulación urbanística son algúns dos sinais de identidade de Nigrán. Queremos evitar que o nome de Nigrán continúe ocupando espazos nas páxinas de sucesos, como ocorreu en reiteradas ocasións ao longo destes catro anos, cando tiveron que dimitir concelleiras e concelleiros do PP por estar imputados en ilegalidades de distinta índole.

 NIGRÁN DECIDE – SON presenta nestes comicios unha alternativa dinámica, renovadora na forma de gobernar e dedicada á búsqueda de solucións aos problemas máis inmediatos das persoas, de todas as persoas; como tamén na elaboración de propostas de desenvolvemento e de mellora das condicións de vida de todo o pobo de Nigrán.

 As concelleiras e concelleiros electos deberán asumir o Código Ético aprobado; un Código Ético que garantiza o desempeño das súas responsabilidades con lealdade á asemblea e ao Programa Político da candidatura e con total transparencia.

Establécese unha limitación salarial por un importe de tres veces e media o salario mínimo interprofesional para dedicacións exclusivas; subscribirán un compromiso de transparencia e rendición de contas ao longo e ao final da súa actividade como representantes; limítase o mandato a dous períodos electorais, admitíndose unha prórroga de outros catro anos, sempre que a asemblea así o decida.

 O Programa de NIGRÁN DECIDE – SON será sometido a aprobación da asemblea que sustenta a candidatura o día 8 de maio, despois de que se fosen publicando e debatendo os distintos borradores durante as últimas semanas a través do blog da candidatura e do facebook, así como de maneira presencial.

 En materia de urbanismo, dados os informes negativos da Xunta de Galicia e dos técnicos do propio Concello, e a imposibilidade real de corrixir o documento mediante a mera cesión do contrato, proporemos o aproveitamento da documentación que poida valer e unha nova licitación da redacción do PXOM. O novo PXOM debe estar tecnicamente ben elaborado e baseado en criterios científicos e tendo en conta o futuro económico e demográfico de Nigrán, así como a propia situación xeográfica do concello, e non sometidos ao capricho dun alcalde nin aos intereses dun grupo minoritario.

 Dedica o noso Programa, neste tempo de dificultade, especial atención á búsqueda de solucións para os problemas máis inmediatos das persoas: o dereito a unha vida digna da xente maior e da máis nova; o dereito á igualdade, a defensa dos dereitos das mulleres en todos os ámbitos; os dereitos da mocidade; o acceso á cultura e á práctica do deporte; alternativas para a mellora da saúde…

 En materia de Economía e Emprego preséntase un catálogo de medidas para a promoción das persoas en paro, nomeadamente en función das necesidades das actividades económicas de Nigrán.

 NIGRÁN DECIDE – SON fai un especial fincapé na práctica da TRANSPARENCIA na actividade política, así como na esixencia de que se establezan as canles e os sistemas necesarios para facilitar a DEMOCRACIA e a PARTICIPACIÓN CIDADÁ, máis alá do exercicio do voto cada catro anos.

 Candidatura NIGRAN DECIDE–SON (SON)

 1. JOSE CUEVAS RAPOSO
 2. ANXO DANIEL MOSQUERA NOGUEIRA
 3. MARIA LUISA FERNANDEZ BENITEZ
 4. ELBA MANEIRO CRESPO
 5. MARIA NIEVES COSTAS RODRIGUEZ
 6. JOSE MANUEL FIGUEROA FAJO
 7. LUCIA CID CABIDO
 8. MARIA DO CARME GIRALDEZ FERNANDEZ
 9. DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ
 10. HUGO RODRIGUEZ CASTRO
 11. BETTY MIREYA LEON FONG
 12. MANUEL BAUTISTA FERNANDEZ
 13. ANTONIO ESTEVEZ GARCIA
 14. JOSE LUIS OUTES RUSO
 15. SUSANA MARIA HERNAIZ VALERO
 16. XOSE MANUEL GARCIA CREGO
 17. CONCHA NOGUEIRA MIGUEL

Suplentes

 1. JACOBO GALLEGO GUISANDE
 2. ROSA MARIA VILA COLLAZO
 3. ALVARO CASTRO GALDO

 

Advertisements

ESQUERDA UNIDA PROPÓN A JOSÉ CUEVAS PARA ENCABEZAR A CANDIDATURA DE CONVERXENCIA NA QUE PARTICIPARÁ EN NIGRÁN

JOSÉ CUEVASA asemblea local de Esquerda Unida en Nigrán, na que participaron os afiliados e simpatizantes inscritos, elixiu ao actual coordinador local, José Cuevas Raposo, como candidato á alcaldía de Nigrán nas próximas eleccións municipais do mes de maio.

A elección por parte da asemblea de José Cuevas como alcaldable debeuse tanto ao coñecemento que ten do Concello de Nigrán, como por ser a persoa que coordinou o traballo político realizado por Esquerda Unida en Nigrán, nestes catro últimos anos.

José Cuevas Raposo, activista estudantil na súa etapa universitaria, incorporouse a Esquerda Unida hai 4 anos e actualmente participa na plataforma en defensa da sanidade pública.

José Cuevas Raposo, cunha longa experiencia laboral nas administracións públicas é Técnico da Función Administrativa do SERGAS, traballa actualmente como Técnico de Prevención de Riscos Laborais no Hospital Xeral de Vigo.

A José Cuevas tamén se lle encargou establecer contactos con outras forzas políticas, colectivos sociais e persoas independentes, de cara a formar unha candidatura de confluencia sobre as bases programáticas e código ético recentemente presentadas. José Cuevas sería a proposta de Esquerda Unida para encabezar dita candidatura.

ESQUERDA UNIDA DE NIGRÁN PIDE A RETIRADA DA MODIFICACIÓN DE TAXAS DE CONEXIÓN DE SANEAMENTO POR FOMENTAR A DESIGUALDADE SOCIAL E SER PREXUDICIAL PARA O MEDIO AMBIENTE

Esquerda Unida denuncia un maior coste para vivendas de Nigrán que non teñan saneamento e soliciten a súa conexión á rede municipal de saneamento, que pode chegar até o 160%, na taxa de conexión á rede de saneamento, segundo se desprende das declaracións do Alcalde.

Para Esquerda Unida, esta suba é especialmente grave, xa que se tomamos o tamaño da vivenda como indicador da capacidade económica das familias, o proxecto anunciado polo Goberno Municipal rebaixaría a dita taxa case nun 50% ás vivendas de mais de 150 m2, que son do 30% da poboación con mais recursos mentres que, polo contrario, produciría un aumento para o 70% das familias con menos recursos, que nalgúns casos pode chegar ao 160% de incremento no importe da taxa.

En concreto, as medidas propostas polo actual Alcalde para aumentar a desigualdade social e prexudicar o medio ambiente leva consigo que unha vivenda unifamiliar de 120 m2 pase de pagar 397,02 euros a 399,00 euros, unha de 90 m2 pase de 297,90 euros a 399,00 euros e unha de 60 m2 de 198,60 euros a 399,00 euros (mais do dobre). A todas as vivendas unifamiliares de menos de 120 m2 se lles sube a taxa por conexión, o que supoñen a maioría das vivendas ocupadas de Nigrán.

Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida de Nigrán, esta proposta pon de manifesto a política fiscal do PP, que consiste en subirlle os impostos a quen menos recursos ten e ao mesmo tempo rebaixarllos a quen mais ten, aumentando así as desigualdades sociais.

Sinala José Cuevas que para Esquerda Unida as taxas e os impostos son unha cuestión de vital importancia para o financiamento dos servizos públicos e como elemento para combater a desigualdade mediante a redistribución da riqueza. Por esta razón, as modificacións das Ordenanzas Fiscais deben ser tratadas dun xeito serio, e non erraticamente, con cambios de criterio, como ocorreu coa taxa de entradas de vehículos, sen electoralismos e medias verdades.

Lembra José Cuevas que durante este mandato o actual Alcalde fixo os maiores aumentos de impostos da historia de Nigrán, que poden chegar a supoñer que moitas  familias cheguen a pagar entre 60 e 70 euros mais que cando Alberto Valverde chegou ao Concello. Por iso, José Cuevas pídelle que deixe de facer electoralismo anunciando rebaixas de tributos que son selectivos, beneficiando especialmente a determinados negocios ou ás persoas con mais recursos económicos.

Por último, Esquerda Unida pide ao Alcalde que retire as modificacións das taxas de conexión que ten previsto levar ao pleno deste mes, tendo en conta que até o ano 2016 non entrarían en vigor ditas modificacións, e que deixe á próxima Corporación que aborde as modificacións das taxas e impostos con rigor, sen demagoxias e medias verdades.

DECENAS DE PERSOAS ASISTEN A PRESENTACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA DA CANDIDATURA DE CONVERXENCIA NA QUE PARTICIPARÁ ESQUERDA UNIDA EN NIGRÁN

Decenas de persoas asistiron ao acto do pasado sábado día 7 no que se presentaron as bases do programa da candidatura de converxencia na que participará Esquerda Unida nas próximas eleccións municipais en Nigrán.

No acto interviron José Cuevas e Elba Maneiro, destacándose que agora son necesarias unha novas formas de facer política, onde non se recorra o populismo, a demagoxia, a mentira es as medias verdades para enganar a cidadanía, en beneficio duns poucos. Nas novas formas de facer política que propón Esquerda Unida debe primar o rigor e a verdade, ademais de ter que ser transparentes, participativas e democráticas, e nunca buscar o enfrontamento entre a veciñanza.

Ao finalizar o acto interviron numerosas persoas destacando a necesidade de que se produxera unha converxencia de organizacións políticas, colectivos sociais e persoas independentes para formar unha candidatura, sobre unhas bases sólidas para cambiar Nigrán. Esquerda Unida comprometeuse a traballar por ela, para o cal empezará a establecer contactos co obxecto de elaborar un programa participativo, con medidas concretas e realizables.

Elba Maneiro, destacou a importancia do programa, xa que é un acordo coa cidadanía, un compromiso de acción institucional e unha fórmula de control democrático porque permite fiscalizar a acción política. Entre as bases do programa destacouse a remunicipalización de servizos privatizados, entre os que se mencionou o abastecemento do auga, e a defensa dunha rede de transportes públicos. Tamén, e para loitar contra a corrupción, destacouse a necesidade de asegurar o comportamento ético dos cargos públicos.

Respecto ao balance do Goberno, José Cuevas Raposo, Voceiro de Esquerda Unida subliñou os recortes de servizos e as subidas de impostos e que se produciron durante este mandato, que nalgún caso chegaron ao 270%. Tamén lamentou que neste mandato e grazas ao Partido Popular, Nigrán volvera a ser un referente no mapa da corrupción. Respecto á oposición destacou que foi moi suave e que non aproveitou a situación de minoría na que se atopou o goberno municipal, permitíndolle gobernar con tranquilidade, e sendo toreada en numerosas ocasións polo alcalde.

Por última, José Cuevas destacou o rigor do traballo de Esquerda Unida estes catro anos, no que se denunciaron as cousas que nos parecen prexudiciais para a veciñanza de Nigrán e proposto alternativas para mellorar a calidade de vida da veciñanza de Nigrán, facendo unha oposición construtiva ao goberno do PP. Proba deste rigor destacouse que numerosas propostas de Esquerda Unida foron asumidas. No acto entregouse un documento de toda a actividade realizada por Esquerda Unida estes catro anos, que se publicou no blog da organización.

BASES PROGRAMÁTICAS

PROPOSTA DE CÓDIGO ÉTICO

ACTIVIDADE DE ESQUERDA UNIDA DE NIGRÁN

PRESENTACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA DA CANDIDATURA DE CONVERXENCIA NA QUE PARTICIPARÁ ESQUERDA UNIDA EN NIGRÁN

O próximo sábado día 7 de febreiro ás 20:00 horas, no local da Asociación de Veciños “A Unión” de A Ramallosa, Esquerda Unida fará un acto público no que presentará as bases do programa da candidatura de converxencia na que participará nas próximas eleccións municipais en Nigrán. Para a elaboración do programa Esquerda Unida invita a participar a toda a cidadanía e colectivos sociais como poden ser as asociacións de veciños, organizacións medioambientais, culturales e deportivas, etc.

Para Esquerda Unida o programa é fundamental na elaboración dunha candidatura, xa que deberá ser un acordo coa cidadanía, un compromiso de acción institucional e unha fórmula de control democrático que permita fiscalizar a acción dos representantes da candidatura. É por elo polo que a candidatura de converxencia da que forme parte Esquerda Unida non se limitará a ser unha sopa de siglas ou de persoas, que só estean unidas contra o PP e o PSOE, se non que terá que basearse no proxecto para Nigrán que se queira levar a cabo. A candidatura de converxencia deberá formar un equipo de traballo sólido e homoxéneo, aínda que integrando diversas sensibilidades políticas, colectivos sociais e persoas independentes.

No acto tamén se fará un balance do goberno municipal e a oposición nesta lexislatura, con especial referencia a actividade realizada por Esquerda Unida.

ESQUERDA UNIDA SORPRENDESE DO DESCOÑECEMENTO DO ALCALDE DE NIGRÁN EN MATERIA DE SUBVENCIÓNS

Esquerda Unida mostrase sorprendido do descoñecemento do Alcalde en materia de subvencións no Concello de Nigrán. Se ben é verdade que existe unha Ordenanza Xeral de Subvencións a entidades sen animo de lucro do Concello de Nigrán do ano 2005, de cuxa existencia e do seu contido é coñecedora Esquerda Unida, ésta non cubría na súa totalidade os aspectos recollidos na proposta de Esquerda Unida.

Lembra Esquerda Unida que a súa proposta ía encamiñada para que todas as subvencións foran concedidas polo Concello de Nigrán en réxime de concorrencia competitiva, excepto as directas de axuda social cando se consideren urxentes, previo informe social favorable, e que non superen a contía de1.000 euros, non recollida esta excepción na mosión presentada.. O outro aspecto que recollía a proposta de Esquerda Unida era que todas as bases que rexerán as correspondentes covocatorias deberán ser aprobadas, en todo caso, polo pleno da corporación.

José Cuevas Raposo, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán lle recomenda ao Alcalde que se dedique a leer a normativa de subvencións e en xeral a de transparencia, en vez de criticarnos a nos ou dicir que preside un goberno moi transparente. Lembra Esquerda Unida que actualmente estase a incumprir a lei de contratos en materia de publicidade. O único que fai Esquerda Unida son porpostas para mellorar o funcionamento, a participación e a transparencia do Concello, cousa que parece que lle molesta moito.

Estes aspectos non estaban recollidos na actual ordenanza, tal como se recolle no segundo paragrafo do artigo 4 no que se permitía a excepción a convocatoria en réxime de concorrencia, cousa que coa actual mcoón aprobada non se permite, sempre e cando sexa cumprida.

Por outra parte no artigo 9 de dita ordenanza indicase que “O órgano competente para a resolución do procedemento deberá aprobar as bases específicas que van a rexila. Como se indica na base 15 das bases de execución orzamentaria dos orzamentos do Concello de Nigrán para o ano 2015 indican textualmente que llle corresponde ao Alcalde “A concesión de todas as subvencións que teñan no orzamento consignación específica ou nominativa, ou, se a consiganción é global, sempre que a cantidade outorgada por beneficiario non supere os 18.000 euros”. Nesa mesma base indicase que lle corresponde ao pleno “O outorgamento de subvencións con cargo á consignación global contida no orzamento, sempre que a contía por beneficiario supere os 18.000 euros”

Coa actual moción todas as bases deben ser aprobadas polo Pleno do Concello independente de quen conceda a subvencións, e actualmente as bases podrían ser aprobadas polo Alcalde, xa que segundo as bases oramentarias é el o que as concede para quelas menores de 18.000 euros.

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DO CONCELLO DE NIGRÁN

Lamentamos non poder publicar as bases orzamentarias que demostran o afirmado, aínda que próximamente se publicarán nesta blog

APROBADAS DÚAS PROPOSTAS DE ESQUERDA UNIDA NO PLENO DE XANEIRO

No pleno do Concello de Nigrán celebrado o pasado día 27 de xaneiro de 2015 foron aprobadas dúas propostas de Esquerda Unida para aumentar de transparencia respecto ao orzamento e a concesión de subvencións, que no seu momento foran presentara como alegacións ao orzamento de Nigrán. Este feito ven a demostrar a oposición con rigor que leva facendo Esquerda Unida desde hai tres anos en Nigrán, xa que non é a primeira vez que propostas súas son asumidas pola corporación.

Transparencia nos orzamentos

A primeira delas, que foi aprobada por unanimidade, versa sobre a publicación na páxina web do concello de todas as modificacións orzamentarias. Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, debido ao cambio de circunstancias nas que se presenta, leva consigo que tamén sexa necesaria a publicación do orzamento, dado que se non se coñece o orzamento non se vai a saber o alcance das modificacións que se aproben. Esquerda Unida lle solicita ao goberno municipal que tamén publique na páxina web o orzamento.

Transparencia nas subvencións

A outra proposta de Esquerda Unida aprobada, que foi levada como moción polo PSOE, pedía que todas as subvencións que se concedan por parte do Concello foran convocadas sempre por concorrencia competitva e que as bases foran aprobadas polo pleno da corporación. Esquerda Unida lamenta que a proposta orixinal fora mutilada no referente á participación dos colectivos sociais na elaboración destas bases. Para José Cuevas, hai que crer na participación da cidadanía na toma de decisións do concello, e non dicir que se vai a facilitar a participación, para despois non incluíla nas iniciativas que se presenten.

Esta moción supón un avance importante para evitar posibles prácticas caciquís, das que non son alleos os gobernos de Nigrán, xa que tanto no segundo paragrafo do artigo 4 ordenanza xeral de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Nigrán, como o artigo 19.4.c da lei de subvencións de Galicia, preveen a excepción da convocatoria en réxime de concorrencia.

%d bloggers like this: