O centro de saúde de Panxón no Parlamento

Alternativa Galega de Esquerda, dentro do seu compromiso de achegar os problemas reais da cidadanía ao Parlamento,  realiza a seguinte Interpelación a cargo de Eva Solla, sobre o estado do centro de saúde de Panxón.

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigos 147 e 148 do Regulamento da Cámara, realiza a seguinte Interpelación.

O centro de saúde de Panxón (Nigrán) presenta dificultades tanto no seu acceso coma no seu interior para as cadeiras de rodas constituíndo unha Barreira Arquitectónica Urbanísta na Edificación (BAED) estipulada coma tal no artigo 5º do Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei de Accesibilidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia, disposta en cumplimento da propia Lei 8/1997 , do 20 de Agosto, de Accesibilidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

O mencionado Centro de Saúde de Panxón é un edificio de titularidade pública (artigo 27 do Regulamento, ao tratarse dun centro sanitario e asistencial) que foi construído fai décadas e presentando no momento actual un estado moi deteriorado.

A imposibilidade de acceso ás persoas con diversidade funcional de maneira independiente implica un incumprimento da Lei 8/1997 e do seu Regulamento, así coma imposibilita o cumplimento do artigo 49 da Constitución Española e ocasiona un trastorno para a propia autonomía dos pacientes que acuden ao seu centro de saúde con cadeiras de rodas.

Porén, interpélase para coñecer:

  1. Se a Consellería de Sanidade ten coñecemento de estes feitos.
  2. Cales son as medidas que pensa levar a cabo para subsanar esta situación de inxustiza social.
  3. Cando ten previsto a Consellería de Sanidade iniciar as obras do novo Centro de Saúde de Panxón anunciado xa no ano 2010, do cal se modificou posteriormente o proxecto no plan funcional reducindo notablemente a súa superficie útil.

Lembramos que dende a Alternativa Galega de Esquerda deféndese que outra política é posible. Consideramos que a participación cidadá ten que ser unha das pezas clave sobre á que xire esa nova forma de entender a política. Así, se tes unha proposta lexislativa, envíanos a túa proposta á seguinte ligazón:

http://alternativagalega.com/participacion-cidada/

Advertisement

NUMEROSAS PERSOAS ASISTEN AO ACTO INFORMATIVO SOBRE OS RECORTES E RETRASOS DA CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE SAÚDE DE PANXÓN

Case medio centenar de persoas asistiron ao acto informativo de Esquerda Unida sobre os recortes e retrasos no Centro de Saúde de Panxón que se celebrou o pasado xoves 23, nos locais da AA. VV. Monteferro de Panxón.

Juan Fajardo, cabeza de lista de Esquerda Unida nas próximas eleccións autonómicas pola provincia de Pontevedra, explicou que os recortes que se producen non son por casualidade, senón consecuencia dunha política iniciada antes do reformazo da constitución realizado polo PP e o PSOE o ano pasado. Na súa intervención denunciou que o goberno da Xunta, prefire controlar o déficit e pagar os intereses da Banca europea, a investir de forma inmediata no centro de saúde de Panxon.

Pola súa parte Eva Solla, responsable do área de saúde de Esquerda Unida en Vigo, explicou as medidas que están adoptando o goberno como o repago nos medicamentos, a eliminación da universalidade do dereito á saúde, así como a privatización do sistema público de saúde.

Finalizou o acto José Cuevas, portavoz de Esquerda Unida en Nigrán afirmando que a licitación realizada o pasado día 10 de agosto e outro feito de propaganda para dicir que se vai a construír o Centro de Saúde de Panxón, cando o que supón e volver ao ano 2006, ano en que se licitou a redacción do proxecto. Explicou os recortes que van a consistir na diminución 5 consultas, destacando a gravidade do recorte nas consultas de pediatría, xa que vai a supoñer que un pediatra teña que atender a máis de 1000 pacientes, por riba do recomendado.

Na súa intervención leu un documento oficial do SERGAS, no que se fai a seguinte descrición o Centro de Saúde de Panxón “Os principais problemas do centro son as barreiras arquitectónicas e a falta de espazo. O centro ten tres niveis sen posibilidade de instalar una ascensor. Non é posible o acceso de cadeiras de rodas nin padiolas, e é moi complicado o acceso de coches de nenos. Para as extraccións utilizan unha consulta dun médico e deben cambiar o mobiliario segundo o uso que teña a sala en cada momento”

Finalmente destacou que dende hai catro anos as sucesivas conselleiras de sanidade veñen anunciando todos os anos a construción de dito centro de saúde con carácter inmediato, anuncios que non se materializan nin cunha dotación orzamentaria nin coa licitación das obras de construción.

A %d blogueros les gusta esto: